Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА

Графици
 Новини
Графици
15 Април 2020

     

на педагогическите специалисти и на на непедагогическия персонал в ДГ „Детелина”
от 13.04.2020 г. до 13.05.2020 г.  за подпомагане децата за придобиване на умения, чрез работа с родителите.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. График на педагогическите специалисти
2. График на непедагогическия персонал

Прочитания: 84 пъти