Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА

 Прием

Детска градина “Детелина”

гр. Кърджали  тел: 0361 61545 e-mail: odz_detelina@abv.bg

Съобщение

 

Уважаеми родители ,от 01.03.2020 г. до 30.04.2020г. започва подаване   на заявления за прием на деца за учебната 2020-2021година.

                         

ДГ“Детелина“,обявява  прием за:

 

Една   яслена група-20 места

Две първи  групи- 50 места

 

 

Всички родители ,които имат деца за:

яслена група- родени  2018г.

първа група-родени 2017 г. ,да подадат заявления в посочения период.

 

Документи ще се приемат в дирекцията на ДГ“Детелина“ от 02.03.2020г.

След запълване на посочения брой места ,приема се преустановява.

 

 

                                                        Директор:/Силвия Петрунова/