Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА

 Материална база

Сградата е построена по типов проект и е открито през 1978 година.

Строителна характеристика на детската градина:

     Обща площ  (кв.м)                                                 5000

      Разгъната  площ (кв.м)                                         1000

      Незастроена площ  (кв.м)                                    4000

      Брой на сградите (секциите)                                      1

      Етажност на всяка от тях                                             2

     Тип строителство  съгласно чл. 123 от   

     Наредба № 5 от 2001 г.                                  – монолитно

     Полуподземни етажи (характеристика)       – котелно помещение

     Отопление                                                         – с природен газ

Първи етаж 

Съдържа:  - по две огледално разположени занимални, спални, съблекални, сервизни помещения към групите в южното крило:, една занималня, спалня, съблекалня, сервизни помещения в източното крило:физкултурен салон кухненски блок, коридори, кабинет на директора, мед. кабинет, методичен кабинет, канцелария на касиер- домакин,складови помещения и склад  в северното крило.

Втори етаж 

Съдържа: - по две огледално разположени занимални, спални, съблекални, сервизни помещения към групите в южното крило:,една занималня, спалня, съблекалня, сервизни помещения на групата в източното крило:, коридори, стълбища и перално помещение в западното крило.