Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА





Добре дошли!

Децата са като пеперуди, понесени от вятъра.

Едно лети по-високо, друго по-ниско,

но го правят по най-добрия начин!

Не е необходимо да ги сравняваме едно с друго!

Всяко едно е различно! Всяко едно е красиво!

Всяко едно е специално! Всяко едно е чисто и свято!

Всяко едно дете заслужава нашата

безгранична любов и грижа!