Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА

 Групи

І група

  • ст.учител Соня Митрева
  • учител Надежда Чаушева

ІІ група

  • ст.учител Златка Димова
  • учител Веселина Йоскова

ПГ/5год./

  • ст.  учител Иванка Гетева
  • учител  Нина Димитрова

ПГа/6год./

  • ст.учител Петя Досева
  • учител Айкъз Шабанова

ПГб /5 и  6год./

  • ст.учител Златина Атанасова
  • учител Хатидже Фейзи