Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА

 Екип

Директор

Силвия Петрунова – магистър с първо ПКС

Учители

Учители – 10

Педагог в ясла - 1

В т. ч. - Висше – магистър –  9

Бакалавър –  2

Професионален бакалавър – 1

с ПКС – 6

Педагогически екип и групи

І група  -   ст.учител Соня Митрева

              учител Надежда Чаушева

ІІ група – ст.учител Златка Димова

              учител Веселина Йоскова

ПГ/5год./ - ст.  учител Иванка Гетева

             учител  Нина Димитрова

ПГа/6год./  - ст.учител Петя Досева

учител Айкъз Шабанова

ПГб /5 и  6год./-ст.учител Златина Атанасова

учител Хатидже Фейзи

Непедагогически персонал

Непедагогически персонал – 13